شرکت تولیدی ابزار درمان (سهامی عام)

تلفن تماس 021-88746270-71

باندهای سوختگی

نمایش 1 –10 از 10 نتیجه

باندسوختگی کرپ سالم

بعرض 20 در 450 سانتیمتر

 کد کالا 1132005

51740 تومان

باندسوختگی کرپ سالم

بعرض 20 در 450 سانتیمتر

 کد کالا 1132005

51740 تومان

باندسوختگی کرپ سالم

 بعرض 15 در 450 سانتیمتر

کد کالا 1132004

38810 تومان

باندسوختگی کرپ سالم

 بعرض 15 در 450 سانتیمتر

کد کالا 1132004

38810 تومان

باندسوختگی کرپ سالم

بعرض 10 سانتیمتر در 450 سانتیمتر

 کد کالا 1132003

25870 تومان

باندسوختگی کرپ سالم

بعرض 10 سانتیمتر در 450 سانتیمتر

 کد کالا 1132003

25870 تومان

باندسوختگی کرپ سالم

بعرض 7.5 در 450 سانتیمتر

 کد کالا 1132002

19400 تومان

باندسوختگی کرپ سالم

بعرض 7.5 در 450 سانتیمتر

 کد کالا 1132002

19400 تومان

باندسوختگی کرپ سالم

بعرض 5 در 450 سانتیمتر  

کد کالا 1132001

12940 تومان

باندسوختگی کرپ سالم

بعرض 5 در 450 سانتیمتر  

کد کالا 1132001

12940 تومان

باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم

 بعرض 20 در 450 سانتیمتر

 کد کالا 1101005

 

29570 تومان

باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم

 بعرض 20 در 450 سانتیمتر

 کد کالا 1101005

 

29570 تومان

باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم

بعرض 15 در 450 سانتیمتر

 کد کالا 1101004

22180 تومان

باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم

بعرض 15 در 450 سانتیمتر

 کد کالا 1101004

22180 تومان

باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم

بعرض 10 در 450 سانتیمتر

 کد کالا 1101003

14780 تومان

باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم

بعرض 10 در 450 سانتیمتر

 کد کالا 1101003

14780 تومان

باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم

بعرض 7.5 در 450 سانتیمتر

 1101002

11090 تومان

باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم

بعرض 7.5 در 450 سانتیمتر

 1101002

11090 تومان

باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم

بعرض 5 در 450 سانتی متر

کد کالا 1101001

7390 تومان

باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم

بعرض 5 در 450 سانتی متر

کد کالا 1101001

7390 تومان
slot gacorslot dana 2024slot thailandslot gacor hari inidragonslot99slot gacor maxwin