شرکت تولیدی ابزار درمان (سهامی عام)

تلفن تماس 021-88746270-71

باندهای کشی فشار کم،متوسط،بالا

نمایش 13 –20 از 20 نتیجه

باندکشی سالم با فشار متوسط

بعرض 10 سانتیمتر

 کد کالا 1142003

30180 تومان

باندکشی سالم با فشار متوسط

بعرض 10 سانتیمتر

 کد کالا 1142003

30180 تومان

باندکشی سالم با فشار متوسط

 بعرض 7.5 سانتیمتر

 کد کالا 1142002

22640 تومان

باندکشی سالم با فشار متوسط

 بعرض 7.5 سانتیمتر

 کد کالا 1142002

22640 تومان

باندکشی سالم با فشار متوسط

متوسط بعرض 5 سانتیمتر

 کد کالا 1142001

15100 تومان

باندکشی سالم با فشار متوسط

متوسط بعرض 5 سانتیمتر

 کد کالا 1142001

15100 تومان

باندکشی سالم با فشارکم

بعرض 20 سانتیمتر

کد کالا 1141005

51740 تومان

باندکشی سالم با فشارکم

بعرض 20 سانتیمتر

کد کالا 1141005

51740 تومان

باندکشی سالم با فشارکم

 بعرض 15 سانتیمتر

 کد کالا 1141004

38810 تومان

باندکشی سالم با فشارکم

 بعرض 15 سانتیمتر

 کد کالا 1141004

38810 تومان

باندکشی سالم با فشارکم

بعرض 10 سانتیمتر

 کد کالا 1141003

25870 تومان

باندکشی سالم با فشارکم

بعرض 10 سانتیمتر

 کد کالا 1141003

25870 تومان

باندکشی سالم با فشارکم

بعرض 7.5 سانتیمتر

کد کالا 1141002

19400 تومان

باندکشی سالم با فشارکم

بعرض 7.5 سانتیمتر

کد کالا 1141002

19400 تومان

باندکشی سالم با فشارکم

بعرض 5 سانتیمتر   

کد کالا 1141001

12940 تومان

باندکشی سالم با فشارکم

بعرض 5 سانتیمتر   

کد کالا 1141001

12940 تومان
slot gacorslot dana 2024slot thailandslot gacor hari inidragonslot99slot gacor maxwin